Om Mælkeafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden er oprettet i henhold til Landbrugsstøtteloven (Lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018).

Ansøgningsskema og retningslinjer til brug ved ansøgning findes under fanen "Tilskud".

Fondens møder i 2019 afholdes på følgende datoer:

 • Den 14. januar 2019 (Strategimøde) 
 • Den 23. maj 2019 (behandling af regnskaber)
 • Den 12.-13. september 2019 (behandling af ansøgninger for 2020)

VIGTIG INFORMATION til ansøgningsrunden for 2020:
Ansøgningsfristen bliver fredag den 14. juni 2019 (fristen er fremrykket 2 måneder i forhold til tidligere år)
 

 

Fondens privatlivspolitik - se her

Hovedformål og indtægter

Fondens overordnede formål er at styrke mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder og mejeriindustriens konkurrenceevne. Dette sker ved at yde tilskud til en række fælles aktiviteter inden for følgende hovedformål:

 • afsætningsfremme
 • forskning og forsøg
 • produktudvikling
 • rådgivning
 • uddannelse
 • sygdomsforebyggelse
 • sygdomsbekæmpelse
 • dyrevelfærd
 • kontrol
 • medfinansiering af EU-programmer

Fonden yder tilskud til foreninger, organisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde samt øvrige juridiske enheder.

Indtægterne i fonden stammer fra den lovbestemte produktionsafgift på 0,8 øre pr. kg indvejet mælk. Afgiften er midlertidigt nedsat til 0,1 øre i 2019, idet fonden har modtaget tilskud fra staten som led i tørkepakken til landbruget. Endvidere modtager fonden via Promilleafgiftsfonden tilbageførte midler fra pesticidafgiften.

I henhold til Fondens vedtægter har fondens bestyrelse truffet beslutning om, at fonden administreres af Mejeriforeningen, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N.