Om Mælkeafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden er oprettet i henhold til Landbrugsstøtteloven (Lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018).

Ansøgningsskema og vejledning til brug ved ansøgning findes under fanen "Tilskud".

Fondens møder i 2020 afholdes på følgende datoer:

 • Den 13. januar 2020 (Strategimøde) 
 • Den 7. maj 2020 (behandling af regnskaber)
 • Den 3.-4. september 2020 (behandling af ansøgninger for 2021)

Ansøgning 2021 

Ansøgningsmateriale til ansøgningsrunden for 2021 ligger under fanen "Tilskud"
Ansøgningsfristen er mandag den 15. juni 2020 kl. 12

 

Fondens privatlivspolitik - se her

Hovedformål og indtægter

Fondens overordnede formål er at styrke mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder og mejeriindustriens konkurrenceevne. Dette sker ved at yde tilskud til en række fælles aktiviteter inden for følgende hovedformål:

 • afsætningsfremme
 • forskning og forsøg
 • produktudvikling
 • rådgivning
 • uddannelse
 • sygdomsforebyggelse
 • sygdomsbekæmpelse
 • dyrevelfærd
 • kontrol
 • medfinansiering af EU-programmer

Fonden yder tilskud til foreninger, organisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde samt øvrige juridiske enheder.

Indtægterne i fonden stammer fra den lovbestemte produktionsafgift på 0,8 øre pr. kg indvejet mælk. Endvidere modtager fonden via Promilleafgiftsfonden tilbageførte midler fra pesticidafgiften.

I henhold til Fondens vedtægter har fondens bestyrelse truffet beslutning om, at fonden administreres af Mejeriforeningen, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N.