Bioetanol: Biprodukt giver billigere og mere miljøvenligt foder

25. Mar 2014

Problemer med næringsindholdet i billigt og miljøvenligt kvægfoder fra produktion af bioetanol er ryddet af vejen med nyt forskningsprojekt. Det er endnu et skridt på vejen mod det biobaserede samfund.

Mere foder fra produktion af bioetanol og biodiesel kommer nu til at havne i truget hos danske malkekøer. Forskningsprojekt giver ny viden om foderet, og det gør det muligt for landmænd at bruge mere af dette billige og miljøvenlige foder.

Stigende priser på kraftfoder har øget fokus på alternative foderkilder såsom biprodukter fra bioetanolproduktionen. Det har stor betydning for den enkelte landmand, da foder udgør 70 procent af de variable omkostninger i mælkeproduktionen. Der har dog været problemer med et svingende næringsindhold, og derfor har danske landmænd indtil nu kun brugt foder fra produktionen af biobrændsel i mindre omfang.

Stort potentiale i billigt og miljøvenligt biprodukt
Foder har længe været et biprodukt, i processen med at omdanne blandt andet korn og raps til bioetanol og -diesel. Men virksomhederne inden for dette relativt nye område har haft deres primære fokus på hovedprodukterne, nemlig biodiesel og bioetanol. Det fortæller Jakob Sehested fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, og han står i spidsen for et nyt projekt, der med støtte fra Mælkeafgiftsfonden samler mere viden om foder fra produktionen af biobrændsel.

”Hagen er, at foder blot er et biprodukt, som virksomhederne ikke har så meget fokus på. Det betyder, at der kan være stor variation i kvaliteten og sammensætning. Derfor får landmanden sværere ved at optimere produktionen og holde sine køer sunde og raske."

”Med den nye viden får landmænd et bedre grundlag for at sammensætte en billigere og mere miljøvenlig foderration, hvor en langt mindre del af foderet importeres fra Sydamerika. Set ud fra samfundsperspektiv er der også en gevinst, fordi vi kan sikre et klart bedre klima og miljøregnskab.”

Foder er ikke bare et biprodukt
Jakob Sehested samarbejder med svenske Lantmännen Agroetanol, hvor der netop er meget fokus på at producere foder i en høj kvalitet. Foderet herfra bliver allerede solgt til mælkebønder i både Danmark og Sverige, men der er stor fokus på at producere foder med et mere stabilt næringsindhold.

”Vi vil helst ikke kalde det biprodukter, da vi opfatter det som et hovedprodukt på linje med bioetanolen,” siger Elisabeth Erichsen, der er foderansvarlig i Lantmännen Agroetanol i Sverige.

Her kommer mindst 30 procent af indtægterne fra andet end bioetanol, og derfor er det nødvendigt for Lantmännen Agroetanol at have fokus på også at optimere kvaliteten af foderet.

Optimering af ressourcer er nødvendigt
Udsigten til bedre og billigere foder fra bioetanolproduktionen er endnu et skridt imod det biobaserede samfund, mener Mads Helleberg Dorff Christiansen, der er chefkonsulent på Miljø & Energi i Landbrug & Fødevarer:

”Vi har et mål om, at fødevareklyngen skal producere mere uden at det går ud over miljøet, og der skal vi hele tiden blive klogere. For der venter nogle kæmpe globale udfordringer forude i forhold til at sikre tilstrækkelig og klimavenlig produktion af både energi og fødevarer.”

Resultater kommer landmanden til gode
På kvægkongressen i sidste uge blev de første resultater fremlagt for danske landmænd, og i denne uge udkommer en rapport med projektets vidensyntese. Efterfølgende kommer der mere information gennem landbrugsmedierne samt en række temadage, hvor danske landmænd kan lære om projektets resultater.

Dermed får de udstyret med konkret viden, så de kan bruge mere af det billige og miljøvenlige foder til de danske køer.

”Det ser ud til at være et rigtig godt proteinfodermiddel, som kan erstatte proteinkilder som soja og raps. Men det er nødvendigt, at den viden bliver formidlet videre til den enkelte landmand,” siger Jakob Sehested.