Mælkeprotein skal give ældre større muskler

21. May 2014

Et forskningsprojekt sporer mælkeproteiners virkning fra fem køers yvere til 15 ældres kroppe. Målet er at give ældre anbefalinger om, hvor meget protein de skal spise for at bevare musklerne.

Ørerne bliver større, håret bliver hvidt og så bliver musklerne mindre. Der er en række fysiske konsekvenser ved at blive ældre, og nu vil Lars Holm, forskningsleder på Bispebjerg Hospitals Institut for Idrætsmedicin, undersøge, om han kan bevare eller opbygge ældres muskler bedre ved at give dem mælkeprotein.

”Projektet skal helst munde ud i, at vi kan anbefale ældre, at de skal spise lidt ekstra protein, end de gør i dag, for at opbygge og bevare deres muskelmasse,” siger Lars Holm.

Fra ko-yver til gammel krop
Det er ikke et helt normalt forskningsprojekt, som Lars Holm styrer. For at kunne spore mælkeproteinernes virkning på ældres kroppe, har fem køer i en stald i Foulum nord for Aarhus fået sprøjtet et sporingsstof ind i kroppen.

Den 8. maj blev ca. 1200 liter mælk malket ud af deres yvere og kørt til et af Arlas mejerier. Her blev den proteinrige valle og kasein proteinerne trukket ud af mælken. Den protein skal nu danne rammen om næste skridt i forskningsprojektet, hvor 15 ældre danskere i tre uger skal spise en proteinrig kost og tre uger en proteinfattig kost.

”Vi giver dem proteintilskuddet, som indeholder sporstoffet, så vi kan følge udviklingen i forsøgspersonernes kroppe. Derefter kan vi se, om kroppen reagerer anderledes på proteintilskuddet, når personen er vant til protein i kosten, end når personen ikke er vant til det,” forklarer Lars Holm.

Musklerne skrumper med alderen
Tidligere forskning viser, at en rask menneskekrop fra 25 år til 75 år mister ca. 30 pct. af muskelmassen. Musklerne skrumper herefter i gennemsnit med én procent om året.

Hos Ældre Sagen hilser man det velkommen, at der nu bliver forsket i kost, som kan forbedre ældres muskelmasse.

”Efter sygdom eller svækkelse så er kosten jo det brændstof, der får os til at komme oven på igen. Derfor ser vi frem til at se, hvilke resultater forskerne finder frem til,” siger Maj Vingum Jensen, seniorkonsulent hos Ældre Sagen.

Omfangsrig forskning
Den omfattende metode, der bliver brugt i forskningen, er kun blevet brugt i få internationale projekter før.

Men mulighederne for samarbejde mellem Bispebjerg Hospitals Institut for Idrætsmedicin, Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum og Arla gør, at det kan lykkes.

”Det er en bekostelig affære og en omfattende proces, som vi sætter i gang, men heldigvis kan vi drage nytte af hinandens arbejde,” siger Lars Holm.

Forskningsprojektet, som Lars Holm er i spidsen for, startede sidste sommer og løber fire år. Det er støttet af mælkeafgiftsfonden.