Ny teknologi skal hjælpe med at spare på vandet

9. september 2012

De danske fødevarevirksomheder bruger hver dag enorme mængder vand på blandt andet rengøring. Et forskerhold fra Københavns Universitet arbejder på at udvikle sensormetoder, der gør det nemt at måle, hvor rent der er, så man ikke kommer til at bruge unødig meget vand.

Når de store rør- og tanksystemer på et mejeri skal gøres rent, skal der mange liter vand igennem for at skylle resterne helt ud. Og når der samtidig bliver færre, men større mejerier rundt omkring i landet, kommer det enkelte mejeri til at belaste lokalområdet på grund af det store vandforbrug og de store mængder genererede spildevand. Ikke at forglemme at vandpriserne stiger, og det gør prisen for at udlede spildevand også. Der er med andre ord et stort potentiale i at spare penge og vand til glæde for både virksomheden, lokalområdet og miljøet.

Derfor arbejder et hold forskere fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet nu på at udvikle særlige sensormetoder, der kan afgøre, hvornår for eksempel rørene på et mejeri er rene, så der ikke bliver skyllet unødigt meget vand igennem. Projektet hedder ”ProcesVand” og er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug via Mælkeafgiftsfonden med i alt 1,252 mio. kroner, og projektsansvarlig fra Kvalitets- og teknologigruppen ved Københavns Universitet, Christian Bøge Lyndgaard, fortæller:

”Vores ide er at måle, hvornår rengøringen er nok og så stoppe. Som det er nu, foregår rengøringen meget erfaringsbaseret – måske har mejeriet fået at vide, hvordan de skal gøre af dem, der laver rengøringsmidlerne. Det kan for eksempel være, at de skal bruge 30.000 liter vand og gøre rent i syv timer, så vi tænker, om man kan måle effektiviteten i hvert rengøringstrin og dermed se, om der er nogle af de trin, man ikke behøver at bruge så meget tid og vand på,” forklarer Christian Bøge Lyndgaard og tilføjer, at det på den måde gerne skulle blive muligt at lave en intelligent styring af, hvordan man bruger vandet, så man ikke kommer til at bruge for meget.

Sidste promille snavs sværest at fjerne
I ”ProcesVand” har forskerne haft et samarbejde med fabrikken Danmarks Protein, hvor proteiner bliver filtreret ud af valle. Forskerne har målt på rengøringsprocesserne og brugt dem i arbejdet med at udvikle sensormetoder, der kan fortælle, hvornår rørene og filtrene på fabrikken er rene.

”Vi ser typisk, at det går stærkest med at fjerne det værste i starten. Lidt ligesom når man vasker op derhjemme, så forsvinder det meste skidt hurtigt, og så skal man skrubbe for at få det sidste væk. Men i de filtre, Danmarks Protein bruger, vil der altid være en lille smule, som man aldrig kan vaske helt væk. Så spørgsmålet er, om man i stedet skal skifte filtrene oftere og så rengøre det mindre, fordi det er den sidste promille snavs, der er sværest at få væk,” forklarer han.

Gevinst for virksomheder og miljø
Når man så skal bruge store mængder vand på at gøre den sidste promille rent, mener Christian Bøge Lyndgaard, at det er oplagt at genanvende vandet, eftersom det i den sidste del af rengøringsprocessen ikke bliver særlig beskidt.

”Det næste projekt bliver at finde ud af, om man kan genanvende vand ekstraheret fra valle, så man ikke behøver at udlede det som spildevand, og det er vi nu i gang med at søge midler til,” fortæller han.

Han understreger, at det vil være en stor gevinst for både erhvervet, miljøet og lokalsamfundet, hvis det bliver muligt at bruge vandet mere intelligent og ikke gøre mere rent end nødvendigt.

”Vandpriserne bliver ved med at stige, og det gør spildevandspriserne også. Og det er faktisk utroligt, at der ikke er forsket mere i, hvordan man kan bruge mindre vand. Måske har det noget at gøre med, at vi ikke har så mange problemer med at få vand i Danmark, men det kan jo godt være, at vi får det på et tidspunkt,” slutter Christian Bøge Lyndgaard.