Om Mælkeafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden er oprettet i henhold til Landbrugsstøtteloven (Lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013).

Ansøgningsskema og retningslinjer til brug ved ansøgning findes under fanen "Tilskud".

Fondens møder i 2016 afholdes på følgende datoer:

 • Den 18. maj 2016 (behandling af regnskaber og interessetilkendegivelser)
 • Den 16. september 2016 (behandling af ansøgninger for 2017)
 • Den 19. december 2016 (fastlæggelse af strategi for 2018)

Hovedformål og indtægter

Fondens overordnede formål er at styrke mejeri- og kvægbrugets udviklingsmuligheder og mejeriindustriens konkurrenceevne. Dette sker ved at yde tilskud til en række fælles aktiviteter inden for følgende hovedformål:

 • afsætningsfremme
 • forskning og forsøg
 • produktudvikling
 • rådgivning
 • uddannelse
 • sygdomsforebyggelse
 • sygdomsbekæmpelse
 • dyrevelfærd
 • kontrol
 • medfinansiering af EU-programmer

Fonden yder tilskud til foreninger, organisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner, offentlige fonde samt øvrige juridiske enheder.

Indtægterne i fonden stammer fra den lovbestemte produktionsafgift på 0,8 øre pr. kg indvejet mælk. Endvidere modtager fonden via Promilleafgiftsfonden tilbageførte midler fra pesticidafgiften