Klima

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse besluttede for 2022 at etablere et særopslag for projekter målrettet klimaindsatser inden for mælkeproduktionen.

Ansøgningsfristen er udløbet.

Ansøgningsrunde

Fondens ordinære ansøgningsrunde for 2022 har ansøgningsfrist den 13.  august 2021.

Ansøgningsmaterialet er offentliggjort den 7. juni 2021.

Se materialet »»

Mødekalender

Fondens møder i 2021 afholdes på følgende datoer:

  • 12. januar 2021
  • 2. marts 2021
  • 11. maj 2021
  • 9.-10 september 2021

Om Mælkeafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfondens overordnede formål er at styrke mejeribruget og kvægbrugets udviklingsmuligheder samt mejeriindustriens konkurrenceevne. Fonden blev stiftet i 1972 og har hjemmel i landbrugsstøtteloven, hvorfor fondens midler betragtes som statsmidler. Fonden tilvejebringer sine midler gennem opkrævning af en afgift på indvejet mælk, som alle mælkeproducenter betaler. Fonden er således en videreføring af andelsbevægelsens grundtanke, som er bredt anerkendt som en effektiv metode til at sikre finansiering af fælles aktiviteter.

Fonden ledes af en bestyrelse, som har ansvaret for forvaltningen af midlerne i fonden. Det er bestyrelsen, der fastsætter fondens strategi og tildelingskriterier for ansøgninger.

Strategien kan findes under menupunktet Fondens strategi og effektmål.

Ansøgningsmateriale og vejledning om tilskud fra fonden findes under menupunktet Ansøgning om tilskud.

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med fonden og dens bevillinger.