Fondens administration og kontaktdata

I henhold til vedtægterne for fonden træffer bestyrelsen beslutning om varetagelsen af fondens administration. På den baggrund har fonden indgået aftale med Mejeriforeningen om, at Mejeriforeningen forestår fondens daglige, administrative ledelse og følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver. Dette omfatter de praktiske aspekter af fondens drift samt sikringen af en korrekt forvaltning af fonden i henhold til gældende lovgivning. Administrationen tager således ikke del i den faglige vurdering af projekterne. 

Den daglige administration af fonden varetages af:

Herluf Dose Christensen Farve Web

Herluf Dose Christensen

Chefkonsulent

Mobil: 20725395

E-mail: hdc@mejeri.dk