Budget og regnskab

Mælkeafgiftsfondens budgetter og regnskaber

Mælkeafgiftsfondens budgetter og regnskaber er godkendt af fondens bestyrelse og af Landbrugsstyrelsen.

Det fremgår af budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud til hvilke projekter samt tilskuddets størrelse.

Endvidere indeholder noterne til budgetter og regnskaber en kort omtale af de bevilgede projekters indhold. Forskningsprojekter har desuden link til projekthjemmesider, hvor der er mere udførlig information om forskningsprojekterne.