Fondens strategi og effektmål

Mælkeafgiftsfondens strategi 2022-2025

Fondens bestyrelse har for perioden 2022 til 2025 vedtaget en strategi for dens bevillingsvirksomhed. Strategien får et servicetjek hvert år og danner grundlag for bevillingerne det kommende år.

Fonden har følgende strategiske målsætninger om at fremme:

 • Klima- og miljøvenlig produktion
 • Bæredygtighed og dyrevelfærd i produktionen
 • Forskning og innovation samt kommunikation, der skaber værdi til sektoren
 • Udvikling af ressourceeffektive produktionssystemer og samfundsmæssig værdiskabelse
 • Fødevaresikkerhed og sundhedsstatus i sektoren
 • Produktion og afsætning, der opfylder forbrugernes krav til naturlige produkter af høj kvalitet
 • Sundheds- og ernæringsmæssige aspekter i mælk og mejeriprodukter.

Fonden har i den nuværende strategiperiode valgt at fokusere på 4 indsatsområder for fondens bevillinger. Disse tager afsæt i de udviklingsmuligheder og udfordringer, som erhvervet står overfor, og understøtter således fondens overordnede formål om at styrke mejeribrugets og kvægbrugets udviklingsmuligheder samt mejeriindustriens konkurrenceevne.

De 4 indsatsområder er følgende:

 1. Det primære kvægbrug – forskning og rådgivning, hvor formålet er at sikre en lønsom, bæredygtig, ressourceeffektiv og international konkurrencedygtig mælkeproduktion
 2. Forebyggelse, overvågning og bekæmpelse af smitsomme kvægsygdomme
 3. Grundlæggende mejeriforskning, hvor formålet er at understøtte mejeriindustrien gennem forsknings- og innovationsprojekter med fokus på mejeriteknologi, mikrobiologi og fødevaresikkerhed samt sundhed og human ernæring
 4. Afsætningsfremme, kommunikation og information vedrørende mælk og mejeriprodukter

Strategien indeholder endvidere tildelingskriterier, som bestyrelsen benytter sig af, når den skal vurdere ansøgninger.

Mælkeafgiftsfondens strategi kan tilgås her: Mælkeafgiftsfondens strategi 2022-2025

Fondens effektmål og effektvurderinger

Fondens bestyrelse har fastsat nogle overordnede effektmål, som fondens bevillinger skal bidrage til at opfylde. Effektmålene vurderes løbende i strategiperioden og ved udgangen af strategiperioden vil der blive lavet en samlet rapport, der belyser opfyldelsen af effektmålene.

Fondens effektmål kan tilgås her: Mælkeafgiftsfondens effektmål 2022-2025

Alle tilskudsmodtagere i fonden skal hvert år aflægge et tilskudsregnskab for midlernes anvendelse og desuden udfylde et fagligt effektvurderingsskema. De faglige effektvurderinger bliver hvert år samlet i en effektvurderingsrapport – se nedenstående: