Landbrugets fonde

Mælkeafgiftsfonden er en del af landbrugets fondssystem, der har til formål at løse en række fremadrettede opgaver for hele landbruget eller for en enkelt branche.

Der er 9 produktionsafgiftsfonde, der hver løser opgaver inden for deres egen sektor. Endvidere er der 3 generelle fonde, Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Promilleafgiftsfonden for Frugtavl og Gartneribrug og Fonden for Økologisk Landbrug, der opererer på tværs af brancherne.

Læs mere om de andre fonde på nedenstående links: