Afrapportering af tilskud

Alle Mælkeafgiftsfondens tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt redegøre for projektets resultater og effekter. Hertil er der udarbejdet skabeloner, som skal anvendes.

Tilskudsregnskab - Frist 10. marts 2023      

Alle tilskudsmodtagere skal aflevere et revisorpåtegnet tilskudsregnskab, som består af en ledelses- og revisionserklæring samt selve regnskabet. Statsinstitutioner skal dog ikke afgive revisionserklæring.

Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 2198 af 26. november 2021 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet (administrationsbekendtgørelsen).

Skabeloner for tilskudsregnskabet for 2022 kan downloades her:

Projektøkonomiskemaet udfyldes og indsættes i den relevante regnskabsskabelon

Tilskudsregnskabet skal sendes pr. mail til maelkeafgiftsfonden@maelkeafgiftsfonden.dk senest den 10. marts 2023. Regnskabet skal indsendes som både word-fil og indscannet PDF-fil (højopløselig).

Effektvurdering - Frist 27. januar 2023

Projektets resultater og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema, som skal udfyldes og indsendes af projektleder. Skemaet fungerer samtidig som faglig rapport for projektet. Bemærk der er to skemaer - ét til forsknings- og rådgivningsprojekter og ét til afsætningsfremmeprojekter.
Skabeloner for effektvurderingsskema 2022 kan downloades her:

Effektvurderingsskemaet skal sendes pr. mail til maelkeafgiftsfonden@maelkeafgiftsfonden.dk senest den 27. januar 2023. Skemaet skal indsendes som Word-fil.

Revision

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en statsinstitution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen.

Revisionsvejledning kan tilgås her: Revisionsvejledning