Afrapportering af tilskud

Alle Mælkeafgiftsfondens tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt redegøre for projektets resultater og effekter. Hertil er der udarbejdet skabeloner, som skal anvendes.

Tilskudsregnskab

Alle tilskudsmodtagere skal aflevere et revisorpåtegnet tilskudsregnskab, som består af en ledelses- og revisionserklæring samt selve regnskabet. Statsinstitutioner skal dog ikke afgive revisionserklæring.

Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet (administrationsbekendtgørelsen).

Skabeloner for tilskudsregnskabet for 2021 kan downloades her:

Projektøkonomiskemaet udfyldes og indsættes i den relevante regnskabsskabelon

Tilskudsregnskabet skal sendes pr. mail til maelkeafgiftsfonden@maelkeafgiftsfonden.dk senest den 11. marts 2022. Regnskabet skal indsendes som både word-fil og indscannet PDF-fil (højopløselig).

Effektvurdering

Projektets resultater og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema, som skal udfyldes og indsendes af projektleder. Skemaet fungerer samtidig som faglig rapport for projektet. Bemærk der er to skemaer - ét til forsknings- og rådgivningsprojekter og ét til afsætningsfremmeprojekter.
Skabeloner for effektvurderingsskema 2021 kan downloades her:

Effektvurderingsskemaet skal sendes pr. mail til maelkeafgiftsfonden@maelkeafgiftsfonden.dk senest den 28. januar 2022. Skemaet skal indsendes som Word-fil.

Revision

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en statsinstitution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen.

Revisionsvejledning kan tilgås her: Revisionsvejledning