Mælkeafgiftsfondens bestyrelse

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse består af 12 medlemmer. Heraf er 8 medlemmer udpeget af landbrugets organisationer og 4 medlemmer repræsenterer de offentlige interesser.

Det er Fødevareministeren, der udpeger bestyrelsen efter indstilling fra landbruget og de offentlige interesser. Bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode.

Landbrugets repræsentanter udpeges efter enig indstilling fra Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter udpeges efter fælles indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, Forbrugerrådet TÆNK og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse 2020-24

Gårdejer Steen Nørgaard Madsen (formand)
Professor Jette Young (næstformand)
Gårdejer Bjørn Jepsen 
Direktør Trine Barrett Weinreich
Mejeriejer Jens Beierholm Poulsen
Gårdejer Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud
Gårdejer Kristian Gade
Gårdejer Kjartan Poulsen
Gårdejer Finn Tang
Professor Hanne Frøkiær
Rådsmedlem Anja Putzer
Direktør Søren Sand Kirk