Lovgrundlaget

Mælkeafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler, underlagt EU-regler for statsstøtte.

Landbrugsstyrelsen udøver tilsyn og kontrol med fondene.

Danske regler

Miljø- og Fødevareministeriets årsrapporter

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggør årligt en samlet rapport vedrørende promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed. Nedenfor findes senest tilgængelige samt historiske rapporter: