Bestyrelse

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse består af 12 medlemmer. Heraf repræsenterer 8 medlemmer landbrugets interesser og 4 medlemmer repræsenterer de offentlige interesser.

Det er Fødevareministeren, der udpeger bestyrelsen efter indstilling fra interessenterne. Bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode.

Landbrugets repræsentanter udpeges efter enig indstilling fra Landbrug & Fødevarer, Mejeriforeningen, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter udpeges efter fælles indstilling fra Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Forbrugerrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Vedtægter for Mælkeafgiftsfonden

Bestyrelsesmedlemmer

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse 2016-2020:

Gårdejer Steen Nørgaard Madsen (formand)
Sorringvej 77, Voel
8600 Silkeborg

Gårdejer Viggo Bloch
Knoldeflodvej 44
6800 Varde

Direktør Kristian Eriknauer 
Arla Foods
Sønderhøj 14
8260 Viby J

Mejeriejer Jens Beierholm Poulsen
Nørup Mejeri
Billundvej 33
7182 Bredsten

Gårdejer Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud
Adelers Allé 208
4532 Gislinge

Gårdejer Kristian Gade
Fårevej 24, Flynder
7650 Bøvlingsbjerg

Gårdejer Kjartan Poulsen
Vittarpvej 60
6855 Outrup

Gårdejer Mads Helms
Isenbjergvej 19
7361 Ejstrupholm

Seniorforsker Peter Thomsen (næstformand)
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Forskningscenter Foulum
8830 Tjele

Professor Preben Dybdahl Thomsen
Københavns Universitet
Grønnegårdsvej 7
1870 Frederiksberg C

Rådsmedlem Niels-Ole Bjerregaard
Ørstedsvej 19
7500 Holstebro

Chefkonsulent Søren Sand Kirk
Molestien 7
2450 København SV