Bestyrelse

Mælkeafgiftsfondens bestyrelse består af 12 medlemmer. Heraf repræsenterer 8 medlemmer landbrugets interesser og 4 medlemmer repræsenterer de offentlige interesser.

Det er Fødevareministeren, der udpeger bestyrelsen efter indstilling fra interessenterne. Bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode.

Landbrugets repræsentanter udpeges efter enig indstilling fra Landbrug & Fødevarer, Mejeriforeningen, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter og Økologisk Landsforening.

De offentlige repræsentanter udpeges efter fælles indstilling fra Det Frie Forskningsråd, Forbrugerrådet TÆNK og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Vedtægter for Mælkeafgiftsfonden