Budget og regnskab

Fondens budgetter og regnskaber godkendes i første omgang af fondens bestyrelse, hvorefter disse indstilles til endelig af godkendelse af Fødevareministeren.

Det fremgår af budgetter og regnskaber, hvem der har fået tilskud til hvilke projekter samt tilskuddets størrelse.