Landbrugets produktions- og promilleafgiftsfonde

Mælkeafgiftsfonden er en del af landbrugets fondssystem, der har til formål at løse en række fremadrettede opgaver for hele landbruget eller for en enkelt branche.

Der er 10 produktionsafgiftsfonde, der hver løser opgaver inden for deres egen sektor. Endvidere er der 3 generelle fonde, Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Promilleafgiftsfonden for Frugtavl og Gartneribrug og Fonden for Økologisk Landbrug, der opererer på tværs af brancherne. (Se links til venstre vedrørende de enkelte fonde)

Landbrugsstyrelsen udøver tilsyn og kontrol med fondene.

Mælkeafgiftsfonden administreres af Mejeriforeningen.