Lovgrundlag

Mælkeafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler, underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen udpeges af Fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugsstyrelsen udøver tilsyn og kontrol med fondene.

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2009

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2010

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2012

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2013

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2014

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2015

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2016

 

 

Regelsæt

Anvendelsen af fondens midler skal ske i overensstemmelse med nedenfor nævnte regler:

Link til danske regler

Link til EU-regler